IND

Voor mensen, over grenzen

IND | Voor mensen, over grenzen

IND: Wij gaan reorganiseren en daar willen we graag een interne communicatiecampagne voor hebben. Het concept van deze campagne moet ook bruikbaar zijn als tool binnen de veranderingsstrategie die we gaan hanteren.

XYVA: Als concept adviseren we het thema “reizen”. Daarin zijn veel mogelijkheden mee m.b.t. jullie vraag. We maken een campagne met een herkenbare stijl en eigen logo. De nieuwe afdelingen krijgen een eigen vlag. Als kick-off versturen we een uitnodiging naar leidinggevenden, maar, om elkaar scherp te houden, ook naar de medewerkers. Daarnaast maken we een landkaart waarin duidelijk de plannen staan. Deze kan gebruikt worden als conversation starter tijdens de gesprekken.